Objednejte si kytice rychle a jednoduše ve speciálním formuláři.

1. Obsah a účel dokumentu

2. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Studio AMMI s.r.o., IČ: 29353173, se sídlem Nejedlého 373/1, Brno – Lesná, 638 00 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 74646 (dále jen „Správce“).

3. Jaké osobní údaje Správce zpracovává a jak je získává

Správce zpracovává především údaje, které mu Subjekty sami poskytnou. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem, SMS zprávou nebo při uzavření smlouvy.

Osobní údaje, které Správce zpracovává

Jméno, příjmení, adresa, další adresa (pokud se liší, pro účely doručování), telefonní číslo,  e-mail, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží si od Správce Subjekt údajů koupil, informace o tom, jaké služby Správce Subjektu údajů poskytl. Správce rovněž zpracovává osobní údaje zahrnuté v komunikaci se Subjektem. Správce využívá cookies.

4. K jakým účelům Správce osobní údaje zpracovává, po jakou dobu a co jej k tomu opravňuje

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

 • Aby mohl Správce se Subjektem údajů uzavřít smlouvu a dodat jím objednané zboží nebo služby a vést i s tím související komunikaci, zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, další adresu (pokud se liší, pro účely doručování), telefonní číslo, e-mail, informace o objednaném zboží a službách, informace o koupeném zboží a službách.
 • Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Správcem a Subjektem údajů, anebo předsmluvní jednání. Může jít o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách nebo i jiným způsobem. 
 • K tomuto účelu osobní údaje zpracovává Správce po dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak je uvedeno v následujících částech tohoto dokumentu.  

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

 • Aby Správce dostál povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva, zpracovává tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, informace o koupeném zboží a službách.
 • Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, maximálně je to ale 10 let.

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Správce

 • Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Správce informuje o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovává:
  • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání práv a právních nároků Správce, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovává osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smlouvy nebo posledního vzájemného kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nakonec nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků dle platných právních předpisů. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a vzájemné komunikace mezi Správcem a Subjektem údajů.
  • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení bude Správce zpracovávat tyto osobní údaje svých zákazníků: jméno, příjmení, adresu, e-mail. Zasílání obchodních sdělení může Subjekt vždy jednoduchým způsobem odmítnout kliknutím na odkaz v příslušném obchodním sdělení. Pokud Správce využije pro zaslání své nabídky nebo informací o novinkách klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor, i v takových případech bude respektovat, pokud dá Subjekt údajů vědět, že si další kontakt (zasílání) nepřeje. Osobní údaje za účelem přímého marketingu bude Správce zpracovávat maximálně po dobu 3 let od ukončení smlouvy.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu Subjektu údajů

 • Pokud zatím není Subjekt údajů zákazníkem Správce, bude Správce zpracovávat osobní údaje Subjektu k zasílání nabídky svých služeb a zboží jen v případech, kdy k tomu obdržel souhlas Subjektu (tj. včetně případů, kdy Subjekt zadá na webové stránky svůj e-mail pro zasílání novinek, newsletteru). V takovém případě Subjekt uděluje souhlas na dobu 3 let.
 • Jen se souhlasem Subjektu údajů (a to, i když už je již zákazníkem) bude Správce realizovat cílenou reklamu, kdy na základě předchozích nákupů a preferencí je zasílána nebo zobrazována na internetu či sociálních sítích nabídka zboží a služeb, o kterých si Správce myslí, že by Subjekt údajů mohly zajímat. 
 • Pokud Subjekt souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá, což má právo kdykoliv učinit, není Správce povinen smazat veškeré jeho osobní údaje – stále má právo zpracovávat osobní údaje, které zpracovává na základě jiných důvodů než je souhlas Subjektu. Pokud Subjekt souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá, není tím dotčena zákonnost zpracování před takovým odvoláním souhlasu.

5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

 • Se zajištěním některých smluvních nebo zákonných povinností Správce mu pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující externí dodavatele v oblasti IT a v oblasti marketingu. Osobní údaje jsou dále v nezbytném rozsahu předávány přepravní (kurýrní) společnosti, pro zajištění dodání objednaného zboží.
 • Se zpracovateli Správce uzavírá písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby osobní údaje Subjektů zůstaly v bezpečí.
 • Mezi tyto dodavatele patří zejména:  
  • WEDOS Internet, a.s., IČ 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41.
  • SmartSelling a.s., IČ: 29210372, se sídlem Netroufalky 797/5, Brno, 625 00.
  • Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  • Facebook Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
 • Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat), anebo pokud je to v zájmu Správce.

6. Cookies

Web

 • mw_cookie_permissions (funkční, 365 dní) - Je v ní uložen souhlas s cookies. 
 • mw_allow_video_youtube (funkční, 365 dní) - Je v ní uložen souhlas s přehráváním YouTube videí v případě, že uživatel dříve nesouhlasil s statistickými cookies. 
 • mw_page_access_{page_id} (funkční, 365 dní) - V případě, že stránka obsahuje odpočet od vstupu na stránku, ukládá se tato cookies a obsahuje čas vstupu návštěvníka na stránku. Podle toho se poté zobrazuje odpočet. 
 • ve_popup_{popup_id} (funkční, délka platnosti se nastavuje v nastavení pop-upu) - Ukládá se v momentě zavření pop-upu. Díky této cookies Mioweb ví, že uživatel pop-up už viděl a že ho nemá znovu zobrazovat. 
 • ve_ab_page_{page_id} (statistická, 48h) - v případě, že je na stránce nebo v Cestě zákazníka nastaven A/B test, ukládá se do této cookies ID stránky, která byla uživateli zobrazena. 
 • PHPSESSID (funkční, po dobu platnosti session) - Vytváří jazyk PHP a  obsahuje identifikátor sessions, který se používá například k ukládání nákupního košíku.

Blog

 • mioweb_post_visited_{post_id} (statistická, 48h) - Tato cookies se ukládá při návštěvě blogového článku. Cookies neobsahuje žádné informace, pouze indikuje, že uživatel tento článek již viděl a proto se nemá započítat další návštěva při opakovaném zobrazení článku. 

WordPress

 • wordpress_logged_in_{hash} (funkční, po dobu platnosti session) - Tato cookies indikuje, že jste přihlášen a kdo jste.
 • wordpress_test_cookie (funkční, po dobu platnosti session) - Tuto cookies Wordpress vytváří, aby zjistil, že fungují cookies tak, aby byl schopen poskytnout co nejlepší uživatelský zážitek.
 • comment_author_{hash}, comment_author_email_{hash}, comment_author_url_{hash} (preferenční, 347 dní) - tyto tři cookies se ukládají při přidání nového komentáře v případě, že návštěvník zaškrtne „Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře.“ Tyto cookies obsahují právě tyto informace. 

6. Cookies

 • Pro fungování webových stránek využívá Správce cookies, což jsou malé soubory, které stránky Správce pomocí prohlížeče ukládají do zařízení Subjektu. Cookies dokáží zaznamenat určité specifické informace z návštěv webových stránek. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné cookies, analytické cookies a marketingové cookies.
  • Tzv. nezbytné cookies jsou nutné pro zajištění provozu webových stránek. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas, jejich používání je oprávněným zájmem Správce na tom, aby webové stránky běžely v pořádku.
  • Použití tzv. analytických cookies je také oprávněným zájmem Správce. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na webových stránkách. Díky tomu může Správce sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat jeho služby.
  • Marketingové cookies umožňující např. remarketing na webových stránkách Správce rovněž využívá. Díky tomu může Subjektům nabízet zboží prostřednictvím cílené reklamy. K tomu ale potřebujeme souhlas Subjektu.
 • Pomocí cookies zpracovává Správce tyto osobní údaje Subjektů: cookies, IP adresa počítače.
 • Webové stránky je možné používat i v režimu, který neumožňuje cookies užívat a Správce tak pak nemůže sbírat údaje o chování Subjektu na webových stránkách. Tento režim si může Subjekt nastavit v rámci jeho internetového prohlížeče, anebo může proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce vznést námitku. Správce ale tímto Subjekt informuje o tom, že v případě, kdy Subjekt cookies vypne anebo vznese námitku proti jejich zpracování, nemusí se webové stránky zobrazovat stoprocentně správně.
 • Správce využívá konkrétně cookies, které si můžete prohlédnout na stránce Prohlášení o cookies.

7. Informace o dalších právech Subjektů v oblasti ochrany osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům 

Jde o právo na potvrzení, zda Správce zpracovává osobní údaje Subjektu a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 

Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se týkají Subjektu údajů. S přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvede údaje úplné).

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V určitých případech má Subjekt právo požadovat, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje.

Právo na omezení zpracování

V určitých případech stanovených Nařízením má Subjekt právo požadovat, aby Správce omezil zpracování jeho osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých podmínek má Subjekt právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, má právo požadovat přímo předání jinému správci. 

Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovává Správce pro účely svých oprávněných zájmů, má Subjekt právo vznést námitku proti takovému zpracování, a pak nadále nebude Správce údaje zpracovávat, pokud jeho oprávněný zájem nebude převažovat nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se Subjekt domnívá, že dochází k porušování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů, má právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů jsou přímo na stránkách úřadu (www.uoou.cz).

8. Další důležité informace pro uplatnění práv

V případě dotazů ke zpracování osobních údajů lze Správce kontaktovat na e-mailu info@ammi.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na adresu Správce lze také přímo uplatnit práva uvedené výše v článku 7. Pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Subjektem údajů, může Správce daného žadatele poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Formulář, který lze využít pro uplatnění práv je ke stažení ZDE.

Aktuální znění tohoto dokumentu je vždy na stránkách ammi.cz.

Toto znění je účinné od 15. 6. 2020.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Tímto udělujete souhlas společnosti Studio AMMI s.r.o., IČ: 29353173, se sídlem Nejedlého 373/1, Brno – Lesná, 638 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 74646 (dále jen „my“), abychom ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávali tento váš osobní údaj:
  • e-mailovou adresu.
 • E-mailovou adresu můžeme zpracovávat na základě vámi uděleného souhlasu a bude zpracovávána za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.
 • Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno námi jakožto správcem osobních údajů, osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i následující zpracovatelé a třetí strany:
  • Zpracovatelé uvedení v článku 5 výše na této stránce,
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.
 • Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailem zaslaným na info@ammi.cz nebo kliknutím na odkaz v obchodním sdělení. Pokud vezmete souhlas zpět, přestaneme vám obchodní sdělení zasílat. Odvolání souhlasu ale nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho zpětvzetím.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • Další informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, najdete výše na této stránce.