Objednejte si kytice rychle a jednoduše ve speciálním formuláři.

Smuteční floristika – rozlučte se důstojně

3.6. 2021

Smuteční floristice věnujeme pozornost, protože poslední rozloučení s blízkými zemřelými je důležitý rituál, který nám pomáhá překonat jejich odchod. Květiny jako symbol rozloučení a vyjádření úcty zesnulým se používají od dávných dob.

Ačkoliv zmínky o loučení s květinami, obilím či majetkem jsou známy již od starověkého Egypta, profese květináře se poprvé objevuje až v období starověkého Řecka. V tuto dobu začíná výroba věnců a kytic. Podobně tomu bylo i v Římě. Smuteční květinou tehdy byla tmavá viola. Tou zasypávali obyvatelé Řecka a Říma těla mrtvých, a loučili se s nimi. Typickou smuteční dekorací se stal věnec. Od 17. století v Evropě vznikal věnec podobný dnešním věncům, jen jeho tvar byl oválný. Kulatý tvar přišel až v 19. století. Věnce se staly symbolem reprezentace pozůstalých podle toho, jaký materiál byl použit, a jak bohatě věnec působil. 

Dnes jsou smuteční květiny chápány jako uctění zemřelého a mají smutečnímu obřadu dodat důstojnosti a hojnosti na poslední cestě zesnulého. Přitom smuteční květinová výzdoba často činí celý obřad snesitelnějším pro pozůstalé a zachová tak i lidštější vzpomínky na rozloučení. Když pozůstalý daruje zesnulému květinu, tak u něj přirozeně začne postupný proces přijetí odchodu blízké osoby. Květiny tedy k pohřbům patří, a ať už má člověk důvod jakýkoliv, vždy smuteční květiny situaci umocní. Při řešení konkrétních smutečních květin je dobré přihlédnout k věku i pohlaví zesnulé osoby, pokud víme, tak i k druhu oblíbených květů či barev a v neposlední řadě i ročnímu období, kdy se poslední rozloučení koná. Dobrý florista se může zeptat i na charakteristické rysy či záliby zemřelého, aby pak mohl vytvořit jedinečnou a osobitou dekoraci. Čím více informací se vám podaří sdělit, tím osobitější květinová kombinace bude.

Pokud si objednáváte smuteční květinový servis (kytice, dekorace, věnce), tak v květinovém studiu sdělte, kdy a kde se obřad koná, jaký je přístup do prostoru, informace o zesnulém a jeho oblíbené květiny, vaši představu o dekoracích a ceně, popište rakev, kostel či obřadní síň. 

Tyto informace zajistí dokonalé technické i kreativní provedení smuteční floristiky. U nás si můžete objednat kytice, věnce, květinové dekorace i celý smuteční květinový servis, kdy celou vaši objednávku přivezeme na místo posledního rozloučení. Tímto vám odpadá většina starostí o květiny.

V dalším díle o smuteční floristice si povíme něco víc o jednotlivých smutečních dekoracích a věncích.